Daň z nehnuteľnosti – čo potrebujete vedieť?

 

 

Začiatok nového roka je pre každého, kto v minulom roku riešil niečo s nehnuteľnosťami podstatným obdobím. Do konca januára je totiž nutné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Kedy sa vás to týka a ako na to?

Ak ste sa v roku 2022 stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, máte povinnosť do 31.1.2023 zaplatiť daň z nehnuteľnosti. Ak ste nehnuteľnosť nenadobudli, ani neprebehli zmeny pri vašich existujúcich nehnuteľnostiach vo vlastníctve či nájme, môžete si oddýchnuť – nič potrebné nie je. Pre ostatných sú ďalšie riadky podstatné.

 

Kto, kedy a komu podáva daňové priznanie k nehnuteľnosti

 

 

V prvom rade sa uistite, že sa vás táto povinnosť skutočne netýka. Za stavbu či pozemok môže byť považovaná aj dreváreň, altánok, garážové státie, záhradka v záhradkárskej osade, či les. Ak ste robili na nehnuteľnostiach a pozemkoch zmeny, musíte zaplatiť daň. A komu sa daň z nehnuteľnosti platí? Do kasy obecnému, alebo mestskému úradu, v ktorého katastri nehnuteľnosť máte. Ak si nie ste istí, obráťte sa s vašou situáciou na nich. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti podáva každý spoluvlastník daňové priznanie do výšky svojho podielu. V prípade, že nehnuteľnosť je v bezpodielovom vlastníctve manželov, daňové priznanie podáva len jeden z manželského páru.

 

Pri akých zmenách v nehnuteľnostiach platiť daň

 

 

V prvom rade sa vás platba dane týka, ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali, zbúrali, alebo darovali, či darom dostali. Existujú dve výnimky – dedenie a dražba. Pri nich musíte daň zaplatiť už do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Menej samozrejmými sú priznania, ktoré vyplývajú z rôznych životných situácií, ako je napríklad majetkové vysporiadanie po rozvode, či v prípade, že si prenajmete pôdu na aspoň 5 rokov. Potom sú tu zmeny, ako je získanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, iný typ užívania nehnuteľnosti, sceľovanie, alebo delenie parciel, ako aj situácia, keď si pôdu prenajmete od SPF (Slovenského pozemkového fondu).

 

Kde nájdem tlačivo a čo k nemu priložiť

 

 

Tlačivo je na stiahnutie na tomto odkaze. K nemu priložte dôkaz o zmene na vašej nehnuteľnosti – napríklad povolenie o vkladu do katastra, či dedičské rozhodnutie. Následne všetky dokumenty vložte do obálky a pošlite na mestský, alebo obecný úrad v katastri dotknutej nehnuteľnosti, či ich tam zaneste osobne - to všetko do konca januára. V tlačive nájdete ako prvé kolónku „druh priznania“. Priznanie zaškrtnite, ak podávate správcovi dane (obci/mestu) priznanie po prvýkrát. Čiastkové zaškrtnete, ak došlo k zmene na nehnuteľnosti. Dodatočné zaškrtnite ak ste v priznaní neuviedli správne údaje. A opravné zadajte len v prípade, ak ho opravujete ešte v rámci lehoty na podanie daňového priznania.

 

Kedy a koľko sa platí daň z nehnuteľnosti a aké sú pokuty

 

 

Po podaní priznania nič neplatíte ihneď – čakajte však list z obce či mesta, ktorý vám príde najneskôr do 15. mája daného roku. Tam vám obec vyrubí daň takpovediac na rok dopredu a tú musíte zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia k vám, teda v krajnom prípade do konca mája. Za nepodanie daňového priznania v riadnom termíne vám hrozí pokuta. Môže byť minimálne 5 eur, no jej maximálna výška môže dosiahnuť až 3 000 eur.

Pri nehnuteľnostiach vzniká mnoho nejasností, najmä v súvislosti s tým, od akého dátumu sa má rozhodovať o termíne podania daňového priznania. Komplikované je to najmä pri vkladoch, či termínoch, ktoré presahujú dva kalendárne roky. V prípade nejasností sa radšej zájdite poradiť na obecný či mestský úrad, máte na to čas ešte do konca januára.