Poklepanie základného kameňa Damian Jasná Hotel Resort & Residences

Dňa 17.8.2017 sa v Jasnej uskutočnila milá a pre región mimoriadne významná akcia. Za účasti spoluinvestora projektu Ing. arch. Pavla Jakubca a zástupcu generálneho dodávateľa METROSTAV SLOVAKIA a.s. Ing. Roberta Pátka, PhD. bol po 3 mesiacoch výkopových prác poklepaný základný kameň projektu Damian Jasná Hotel Resort & Residences. Jedná sa o najväčšiu realitnú investíciu v regióne Liptova vôbec.
Ing. Arch. Pavol Jakubec zdôraznil obrovský prínos projektu pre región. Či už množstvom preinvestovaných prostriedkov prostredníctvom regionálnych dodávateľov, vytvorením množstva priamych a nepriamych pracovných miest a samozrejme aj zvýšením kvality poskytovaného ubytovania v najlepšom slovenskom lyžiarskom stredisku. Projekt Damian Jasná Hotel Resort & Residences je úspešný aj v predpredaji, keď si kupujúcich našlo už vyše 100 prémiových apartmánov.